คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นคริสเตียนและมีการรับรองจากคริสตจักร

2.มีความเชื่อสอดคล้องกับหลักความเชื่อของศูนย์ฝึกอบรมฯ

3.ยินปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์ฝึกอบรมฯ

 

กดเพื่อดาวโหลด ใบสมัครเรียน หน้าที่ 1

กดเพื่อดาวโหลด ใบสมัครเรียน หน้าที่ 2

กดเพื่อดาวโหลด หนังสือรับรอง

 

กดเพื่อ ลงทะเบียนออนไลน์ สมัครเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

  แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมสาขากรุงเทพ
 

แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมสาขาเชียงราย

            แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมสาขาสุราษฎร์
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bangkok Fellowship Church  
56 Sukhumvit 77 Onnut 24 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10250  
Tel 02-3310861 02-7422181-82 02-7422189  
Contact <<< Administrator