แรงบันดาลใจ
สมเกียรติ กิตติพงศ์
พระเยซูตรัสว่า"เจ้ารักเราหรือ..จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิด" พระเจ้าทรงอวยพระพรให้คริสตจักร สามัคคีธรรมกรุงเทพ ดูแลคริสตสมาชิกโดยการใช้กลุ่มเซลล์อย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 1985 มีทั้งประสบความสำเร็จและการปล้ำสู้ กลุ่มเซลล์เจริญเติบโตขึ้นทำหน้าที่อภิบาลศิษย์และประกาศอย่างดี พระเจ้าได้อวยพระพรให้ทีมประกาศในกรุงเทพฯ เข้มแข็งขึ้นในปี 1992 งานของทีมประกาศได้ขยายวงกว้างขึ้นสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เริ่มตั้งแต่ ปราจีนบุรี กาญจนบุรี กาฬสิน ราชบุรี ชลบุรี พิษณุโลก และจะขยายต่อไป สิ่งที่เราประสบอย่างชัดเจนในประเทศไทย ปัจจุบันคือทุ่งนาเหลืองอร่ามสุกพร้อมให้เก็บเกี่ยวอย่างมากมาย ผู้คนหิวกระหายพระกิตติคุณ คนต้องการให้พะเจ้าช่วยเขาในขณะที่เปอร์เซ็นต์ผู้เชื่อในประเทศไทยยังไม่ถึง 1% เราพบสภาพการขาดคนงาน ขาดคนที่เป็นสาวกพร้อมสร้างสาวก เราขาดผู้รับใช้ พี่น้องที่มอบตัวเข้าสู่งานรับใช้ก็ขาดความรู้ขาดการฝึกฝนและประสบการณ์ เราได้อบรมพี่น้องผู้รับใช้โดยการใช้ค่ายบ้าง หลักสูตรพิเศษบ้าง ขอบคุณพระเจ้าในวันที่ 1 สิงหาคม ปี 2000 ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยภาระใจของการสร้างผู้รับใช้ที่มีคุณภาพสู่ทุ่งนาในประเทศไทย ผมเชื่อเหลือเกินว่า นี่คือพระทัยของพระเจ้าในยามนี้ มีลูกแกะจำนวนมากที่อยู่นอกคอก กลับบ้านไม่ถูก มีลูกแกะอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีผู้เลี้ยง พระเยซูตรัสว่า"เจ้ารักเราหรือ..หากรักเรา จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด"เปาโลกล่าวว่า"ใครเล่าเหมาะสำหรับพันธกิจนี้" ผมไม่ลืมคำพูดของ ดร. บิลลี่เกรแฮม "ไม่ใช่คุณแล้วใคร ไม่ใช่เดี๋ยวนี้่แล้วเมื่อไหร่"
จากปี 2000 เป็นต้นมา พรเจ้าทรงโปรดให้ศูนย์อบรมผู้รับใช้ ได้เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างผู้รับใช้เพื่อเสริมสร้างงานคริสตจักรท้องถิ่น และเพื่อเปิดประตูไปสู่ทุ่งนาใหม่ ในการปลูกคริสตจักรในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถึงวันนี้มีประมาณ 30 คริสตจักรได้เกิดขึ้น จากนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ หลักสูตร 2 ปี ของนักเรียนในชั้นเรียน และการออกไปฝึกภาคสนาม จะเป็นโอกาสปั้นผู้รับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวในทุ่งนาของพระองค์ได้อย่างดี

ผมเชื่อว่า  โดยการสมัครใจเข้ามาเรียนในศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้  ท่านจะเป็นอีกบุคคลหนึ่ง ผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต  คริสตจักรในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จในยุคของเรา

 

 

 

 

  คำขวัญของศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้

โดยพระคุณของพระเจ้า  เรามีความมุ่งมั่น  สร้างผู้รับใช้พระเจ้าที่  มีนิมิต สนิทพระวิญญาณ ยึดมั่นหลัการ  อภิบาลสาวก                                                                                                 

 
  1. มีนิมิต (Vision)
 

มีภาระใจอยากช่วยคนให้เข้ามารู้จักความรักของพระเจ้า  มองเห็นความทุกข์ของคน            อย่างพระเยซู  สงสารเขา  เพราะเขาเป็นเหมือนลูกแกะไม่มีผู้เลี้ยง โดนศัตรูดั่งสุนัขป่าตามไล่ล่า  มองเห็นคุณค่าดวงวิญญาณ   ของผู้คนที่ไขว่คว้าหาความรอด   ขาดความรู้  แสวงหาความรัก  ทูลขอการปลดปล่อยโดยฤทธิ์ และการเร้าใจ เป็นดั่งข้าวคอยเคียว พร้อมให้เก็บเกี่ยว ในทุ่งนาที่สุกเหลืองอร่าม  ซึ่งกำลังร่วงหล่นทุกวัน

 
  1. สนิทพระวิญญาณ (Holy Spirit)

 

 

         ผู้รับใช้ไม่ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียน  หรือก้าวออกไปช่วยเหลือ                         คน  ด้วยกำลัง หรือสติปัญญาของตนเอง  แต่เขาต้องพึ่งอาศัยพระวิญ ญาณบริสุทธิ์  พระเยซูตรัสว่า  “แขนงจะออกผลเองไม่ได้  นอกจากติดอยู่กับเถาฉันใด  ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้  นอกจากเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น  การฝึกมีชีวิตสนิทสนมกับพระเจ้า  ในการอธิษฐาน  ฟังพระสุรเสียง รับฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ และการรับใช้ด้วยของประทานเป็น       สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ของผู้ที่เข้ามาเรียนในศูนย์ฝึกฝนอบรมฯ

 
  1. ยึดมั่นหลักการ (Principle)

 

 

         ผู้รับใช้  คือคนที่มีหลักการ  มีคำสอนที่ชัดเจน มีคำตอบสำหรับปํญหาต่างๆ เมื่อให้คำปรึกษา  เปาโลเตือนทิตัสว่า “จงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลัก”  พระคัมภีร์คือหัวใจของทุกวิชาที่สอนในศูนย์ฝึกอบรม การเรียนรู้หลักคำสอนการตีความหมาย  การประยุกต์ใช้พระคำ ทั้งในชีวิตของผู้รับใช้และงานรับใช้เป็นความ ประสงค์ของศูนย์ฝึกอบรม

  1. อภิบาลสาวก (Discipleship)

 

 

ผู้รับใช้  ที่จะออกไปสร้างสาวก  ต้องเรียนการเป็นสาวกที่ดี  ก่อน การเป็นแสงสว่างแก่ผู้คน  มิได้อยู่ที่การพูดเก่ง  แต่เริ่มต้นที่                 การมีชีวิตดีต่างหาก  พระเยซูตรัสว่า   “เมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่าน         ทำ”  เปาโลเตือนผู้รับใช้ว่า “จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่าน         และคำสอนของ      ท่าน”   ชีวิตของนักศึกษา ความถ่อมใจ  ความรัก ความสัตย์ซื่อ การ         รู้จักบังคับตน  การสร้างชีวิตให้เป็นสาวกที่ดี เป็นเรื่องเอกของ ศูนย์ฝึกอบรมฯ

  

 

 
ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ฯ
ดร. วันทนีย์ เอ็นโด
 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้
 
 สวัสดีค่ะ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน. ที่มีใจอยากจะปรนนิบัติ รับใช้พระเจ้า. แต่ขาดความรู้ ขาดการฝึกฝนและประสบการณ์ในงานรับใช้

       นับเป็นข่าวดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า.  ผู้ที่
ต้องการรับใช้พระเจ้า แต่ขาดความรู้  ขาดประสบ การณ์.  ขณะนี้ทางคริสตจักร สามัคคีธรรมกรุงเทพ ได้เปิดหลักสูตรสำหรับอบรมผู้รับใช้ระยะสั้น 2  ปี   ศูนย์ฝึกฯ เปิดอบรมมาแล้ว 15  ปี มี  ผู้ที่เข้ามาเรียนในศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้   และสำเร็จออกไปปรนนิบัติรับใช้ เป็นผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นในต่างจังหวัด   ที่ไปเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรลูก ของคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ในปัจจุบันมี 26 แห่ง

     ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ สามัคคีธรรมกรุงเทพ (BFCT) มุ่งเน้นเพื่อฝึกอบรมผู้ที่ปราถนาอยากรับใช้พระเจ้า ในงานสร้างคริสตจักร
ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งในการสร้างผู้นำ สำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานพันธกิจ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนคริสตจักรในสหสวรรษใหม่นี้

      ขอบคุณพระเจ้าที่ศิษยาภิบาลคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ. ท่านอาจารย์สมเกียรติ
กิตติพงค์. ได้รับนิมิตในการสร้างผู้นำเพื่อรองรับการเพิ่มพูนคริสตจักรทางภาคเหนือ และการสร้าง ผู้นำที่มีคุณภาพในงานรับใช้มากขึ้น จึงได้ตั้งศูนย์ฝึกอบรมแห่งที่ 2 ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
  บ้านร่องขุ่น  เพื่อตอบสนองท่านที่ประสงค์จะรับใช้พระเจ้าแต่ขาดความรู้ และขาดประสบการณ์ ได้มีโอกาสได้
เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ฝึกอบรมที่เชียงราย โดยใช้หลักสูตร
  และทีมอาจารย์ที่สอนชุดเดิม. ไม่จำกัดคณะ หรือนิกาย ทางศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพ  และศูนย์ที่เชียงราย ยินดีที่จะสร้างผู้นำในการรับใช้โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆทั้งสิ้น. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะร่วมกันปรนนิบัติรับใช้เพื่อขยายทุ่งนาในประเทศไทยต่อไป.   
ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 


Bangkok Fellowship Church  
56 Sukhumvit 77 Onnut 24 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10250  
Tel 02-3310861 02-7422181-82 02-7422189  
Contact <<< Administrator