ศูนย์ฝึกอบรมฯกรุงเทพ

เทอม  1/2018 รุ่นที่ 10

 เปิดภาคเรียนวันที่ 7 ส.ค.  -  16 พ.ย. 2018 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมฯเชียงราย

เทอม 1    2018/2019  รุ่นที่ 3

 

เปิดภาคเรียนวันที่   2 ต.ค. 2018 -  15  ก.พ. 2019

 

ศูนย์ฝึกอบรมฯกรุงเทพ

เทอม  2 /2019 รุ่นที่ 10

เปิดภาคเรียนวันที่ 5 ก.พ. - 14 มิ.ย.

 

ศูนย์ฝึกอบรมฯเชียงราย

เทอม 2  / 2019  รุ่นที่ 3

 

เปิดภาคเรียนวันที่ 23 เม.ย.-  9 ส.ค. 2019

 

ศูนย์ฝึกอบรมฯกรุงเทพ

เทอม  3 /2019 รุ่นที่ 10

 

เปิดภาคเรียนวันที่ 6 ส.ค.-  6 ธ.ค. 2019

ศูนย์ฝึกอบรมฯเชียงราย

เทอม 3  / 2019/2020  รุ่นที่ 3

 

เปิดภาคเรียนวันที่ 1 ต.ค.- 14 ก.พ. 2020

 

 

 

ตารางการเรียนการสอน

 

 

 

 


 

 

 

ตารางเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้กรุงเทพ

รุ่นที่ 10 เทอม 1/2018

วิชา

วัน-เดือน-ปี

อาจารย์ผู้สอน

หน่วยกิต

การใช้ภาษาไทย

 7.ส.ค.

ครู สุนทรี ตีรนานุกุล

2

การสร้างสาวก1

 14.ส.ค.

  ครูจันทนา นันทวาท

2

ตามรอยพระบาท

21.ส.ค. 

ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

 1

 คริสเตียนศึกษา

4.ก.ย. . 

 อ.จุรา หลักเพชร

 2

พระธรรมกิจการ

18.ก.ย. 

 คครูสุนลรัตน์ รุจิวจนะ

 2

การนมัสการ และการนำนมัสการ

2.ต.ค.

 อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา  

 1

ศาสนศาสตร์1

9.ต.ค. 

  ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

 2

สำรวจพระคัมภีร์ใหม่

23.ต.ค. 

ครูสุนลรัตน์ รุจิวจนะ

 2

พระธรรมสุภาษิต

6.พ.ย.

ครูคีธ สจ๊วต 

1

กฏหมายเบื้องต้น

การสงเคราะห์

13-16.พ.ย. 

 อ.นิวัติ วุฒิ

ครูมาเรีย วุฒิ

1

 

 

 

ตารางเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้กรุงเทพ

รุ่นที่ 10 เทอม 2/2019

วิชา

วัน-เดือน-ปี

อาจารย์ผู้สอน

หน่วยกิต

ศาสนศาสตร์2

5.ก.พ. 

ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

2

เยี่ยมเยียนและติดตามผล

19.ก.พ.

 อ. ดาวิด แก้วปราการ 

2

ของประทานและพระวิญญาณ

5 มี.ค. 

 

อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา  

 2

 ครอบครัวคริสเตียน

19 มี.ค. 

 อ.ทิพย์มาส วรรณเกียรติ

 

การสร้างสาวก2

2 เม.ย 

 ครูนันดา เจริญมูล

 1

การสร้างสาวก3

 8 เม.ย.

 ครู ทรงเกียรติ

 1

การประกาศพระกิตติคุณ

 1 เม.ย.

 ดร.วันทนีย์  เอ็นโด้

 2

คริสตจักและการบริหาร

29 เม.ย.

ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

 2

น้อมนบพบพระคริสต์

14 พ.ค.

 ครู นพรรณ ชูพันธ์

 1

การจัดประชุมและการบริหาร

20 พ.ค.

ครูทิฆัมพร ครูมนิดา

 

 

 

 

ตารางเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย 

รุ่นที่ 3 เทอม 1 /2018/2019

วิชา

วัน-เดือน-ปี

อาจารย์ผู้สอน

หน่วยกิต

การนมัสการและการนำ

1 ต.ค. 2019

อ.สุชาติ  ชัชวาลย์ปรีชา

2

ศาสนศาสตร์ 1 

 15  ต.ค. 2019

ครูกมล ซาทู

 1

คริสเตียนศึกษา

29 ต.ค 2019

อ.จุราพร 

 2

สร้างสาวก 1 

12 ส.ค. 2019

 ม.น. ทรงเกียรติ 

1

การศึกษาพระคัมภีร์ 

19 พ.ย. 2019 

อ.สุชาติ  ชัชวาลย์ปรีชา

 1

ภาษาไทย 

 26 พ"ย. 2019

 อ.สุนทรี 

 1

ฝึกงาน 

 29 พ.ย - 6 มค.2019

 

ชีวิตคริสเตียน 

7 ม.ค.2019

อ.ดาวิค แก้วประการ

1

สำรวจพระคัมภีร์ใหม่

21 มค. 2019

ครูสุมนรัตน์ 

 

ตามรอยพระบาท

28 มค. 2019

ศจ.สมเกียรติ   กิตติพงศ์

 

สำวจพระคัมภีร์ใหม่

4 ก.พ. 2019

ครูสุมนรัตน์

 

ตามรอยพระบาท

11 กพ. 2019

ศจ.สมเกียรติ   กิตติพงศ์

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bangkok Fellowship Church  
56 Sukhumvit 77 Onnut 24 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10250  
Tel 02-3310861 02-7422181-82 02-7422189  
Contact <<< Administrator