ศูนย์ฝึกอบรมฯกรุงเทพ

เทอม  3/2017 รุ่นที่ 9

 เปิดภาคเรียนวันที่ 1 ส.ค.  -  28 พ.ย. 2017 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมฯเชียงราย

เทอม 1    2017/2018  รุ่นที่ 2

 

เปิดภาคเรียนวันที่ 3  ต.ค. 2017 -  16  ก.พ. 2018

 

ศูนย์ฝึกอบรมฯกรุงเทพ

เทอม  4 /2018 รุ่นที่ 9

เปิดภาคเรียนวันที่ 6 ก.พ. - 5 มิ.ย.

 

ศูนย์ฝึกอบรมฯเชียงราย

เทอม 2    / 2018  รุ่นที่ 2

 

เปิดภาคเรียนวันที่ 25 เม.ย.-  11 ส.ค. 2018

 

 

 

ตารางการเรียนการสอน

 

 

 

 


 

 

 

ตารางเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้กรุงเทพ

รุ่นที่ 9 เทอม 3/2017

วิชา

วัน-เดือน-ปี

อาจารย์ผู้สอน

หน่วยกิต

พันธกิจและปลดปล่อย

 1.ส.ค.

 ครู เอสราพร   จิตรนอก

2

สำราจพระคัมภีร์เดิม

 15.ส.ค.

  อ. จุรา หลักเพชร

2

ชีวิตคริสเตียน

29.ส.ค. 

 ครู เชษชัย นรเศรษฐ ศรีสุข 

 1

 

วิชาศาสนศาสตร์ 3

5.ก.ย. 

 ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

 

พันธกิจและตั้งคริสตจักร

19.ก.ย. 

 อ. ดาวิด แก้วปราการ 

 2

การจัดกลุ่มเซลล์

 3.ต.ค.

 ครู กมล ซาทู

 2

จดหมายสอนศิษยาภิบาล

 17.ต.ค.

 อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา  

 2

เพิ่มพูนคริสตจักร

31.ต.ค. 

  ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

 2

สงครามฝ่ายวิญญาณ

 14.พ.ย.

 ครู สุเมตตา ซาทู 

 2

นมัสการด้วยธง

28.พ.ย. 

 ครู เอมมี่ ชูพันธ์

0.5 

       

 

 

 

ตารางเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้กรุงเทพ

รุ่นที่ 9 เทอม 4/2017

วิชา

วัน-เดือน-ปี

อาจารย์ผู้สอน

หน่วยกิต

หลักการเทศนา

6.ก.พ.   อ. ดาวิด แก้วปราการ  2

วิชาศาสนศาสตร์ 4

20.ก.พ.   ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ 2

การสร้างผู้นำ

6.มี.ค.    อ. ดาวิด แก้วปราการ   2
 

หนังสือวิวรณ์

20.มี.ค.   อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา
 

วิชาศาสนพิธี

3.เม.ย    อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา  2

วิชาการให้คำปรึกษา

 17.เม.ย.  ครู ศิริกุล กิตติพงศ์  2

การเป็นพยานส่วนตัว

 1.พ.ค.  ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์  2

วิชาหลักการสอน

 15.พ.ค. อ. ทิพย์มาศ วรรณเกียรติ   2

จริยธรรมผู้รับใช้ (1)

 29.พ.ค.  ครู นิภา มากสุริวงษ์  1

บัญชีเบื้องต้น

 5.มิ.ย. คุณ วิมล อยู่อยู่

 

 

 

 

ตารางเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย 

รุ่นที่ 2 เทอม 1 /2017/2018

วิชา

วัน-เดือน-ปี

อาจารย์ผู้สอน

หน่วยกิต

การนมัสการและการนำ

3-6 ต.ค. 2017   อ.สุชาติ  ชัชวาลย์ปรีชา 2

การนมัสการและการนำ

10-13 ต.ค. 2017  อ.สุชาติ  ชัชวาลย์ปรีชา 2
ศาสนศษสตร์ 1   17-20 ต.ค. 2017 ศจ.สมเกียรติ   กิตติพงศ์  1

ศาสนศษสตร์ 1 

24-27 ต.ค. 2017  ศจ.สมเกียรติ   กิตติพงศ์ 1
คริสเตียนศึกษา 31 ต.ค.- 3  พ.ย. 2017 อ.จุราพร   2

คริสเตียนศึกษา

7-10 พ.ย. 2017 อ.จุราพร   2

สาวก 1 

14-17 ส.ค. 2017  ม.น. ทรงเกียรติ   

การศึกษาพระคัมภีร์ 

21-24 พ.ย. 2017  อ.สุชาติ  ชัชวาลย์ปรีชา  1

ภาษาไทย 

 28 พย.- 1 ธค. 2017  อ.สุนทรี   1

ฝึกงาน 

 2 ธ.ค. - 8 มค.2018   

ชีวิตคริสเตียน 

9-12 มค.2018 อ.ดาวิค แก้วประการ 1

ชีวิตคริสเตียน 

16-19 มค. 2018  อ.ดาวิค แก้วประการ 1

สำรวจพระคัมภีร์ใหม่

23-26 มค. 2018 ครูสุมนรัตน์   

ตามรอยพระบาท

30 มค. - 2 กพ. 2018 ศจ.สมเกียรติ   กิตติพงศ์  

สำวจพระคัมภีร์ใหม่

6-9 กพ. 2018 ครูสุมนรัตน์  

ตามรอยพระบาท

13-16 กพ. 2018 ศจ.สมเกียรติ   กิตติพงศ์  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bangkok Fellowship Church  
56 Sukhumvit 77 Onnut 24 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10250  
Tel 02-3310861 02-7422181-82 02-7422189  
Contact <<< Administrator